Gespreksbegeleiding

Delen lucht op

Het kan moeilijk zijn om persoonlijke ervaringen te delen met onze naasten. Zeker als de persoon die jij nu het meeste nodig hebt, je niet lijkt te begrijpen.

Het lijkt dan gemakkelijker om je terug te trekken en niet te delen waar je doorheen gaat. Als je op enig moment dan toch deelt wat er speelt, blijkt het tegendeel vaak waar te zijn: delen lucht op. En het geeft jou en de ander de mogelijkheid om te bespreken hoe je er voor elkaar kan zijn als je elkaar nodig hebt.

Tot elkaar komen

Al ruim tien jaar begeleid ik gesprekken tussen daders en slachtoffers, tussen werkgevers en werknemers, tussen partners, en ouders en kinderen. En steeds weer, blijkt het delen, elkaar (weer) begrijpen en tot elkaar komen een heel belangrijk onderdeel voor ieder individu om gebeurtenissen te verwerken, trauma te helen en verder te kunnen.

Ik begeleid jullie om – juist als de situatie al moeilijk is – tot elkaar te komen. Ik help jou om te zeggen wat belangrijk voor je is. En ik help de ander om te horen wat jij te zeggen hebt. En andersom. Zodat je zowel zelf, als samen, weer sterker verder kan.

Soms is gespreksbegeleiding
extra belangrijk

In iedere situatie kan delen of tot elkaar komen moeilijk zijn. Maar in sommige situaties kan dit extra het geval zijn.

Bijvoorbeeld:

  • na een ongeluk
  • na een misdrijf
  • als je overvallen wordt door ziekte
  • als je bij elkaar grenzen hebt overschreden in gedrag (verbaal of fysiek)
  • als een van jullie dader of slachtoffer is geworden in een strafrechtelijke situatie
  • als ouder met je kind, als je door persoonlijke ontwikkelingen en keuzes elkaar niet begrijpt
  • als je besluit iets groots te veranderen in je leven

En juist in deze situaties heb je elkaar nodig. Ik help jullie om het contact weer aan te gaan, elkaar te horen, zien en begrijpen.

Reacties van
cliënten

“Bij ons liepen de emoties hoog op. Maar dat bleek achteraf juist nodig om ons probleem echt aan te gaan. Door Pauliens begeleiding pakten we door en kwamen we samen weer op een nieuw spoor. De relatie kreeg een nieuwe vorm en is nu beter dan eerst.” – D en T

“Dank voor de begeleiding die je ons hebt gegeven. Het voelt een stuk vrijer en optimistischer. Ik heb het idee dat mijn partner en ik elkaar nu beter hebben kunnen zien, door onze gesprekken. Dat is heel fijn.” – Leonie

“Ieder gesprek was ik blij met de professionele, betrokken en empathische begeleiding. Paulien kiest steeds de juiste woorden. Voor mijn gevoel liep de samenwerking met mijn collega echt vast, er is nu weer lucht om met een open blik verder te gaan.” – C

“Paulien is doortastend in haar vragen en weet naar boven te halen waar het echt om gaat.”